ระบบบริหารจัดการ E-Exam

ใช้ ชื่อเข้าใช้งาน และ รหัสผ่าน จากระบบ MIS สลิปเงินเดือน
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ : งานพัฒนาศักยภาพ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี(B) ห้อง 310
เบอร์โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 2777 , 2622